Skip Nav

Felhasználási Feltételek

További információk

Segítségre van szüksége?

Elakadt valahol az oldal használata közben? Tegye fel kérdését ezen az oldalon.

Általános Gyakori Kérdéseinket itt találja.

Felhasználási feltételek

 

Jelen Felhasználási Feltételek 2014. Május hónappal hatályosításra kerültek. Kattintson ide ide a változásokról szóló összefoglalóhoz.

Az Ön jogai és felelősségei Monster felhasználóként

Adatvédelmi Emlékeztető

Személyes adatai védelme érdekében soha ne adja ki társadalombiztosítási-, hitelkártya- vagy bankszámla adatait leendő munkáltatóknak. Bővebben.

Felhasználási feltételek

Ezen az oldalon áttekintheti azon felhasználási feltételeket ("Feltételek"), amelyek alapján Ön jogosult a Monster Oldalainak és Szolgáltatásainak (amint azok az alábbiakban meghatározásra kerülnek) a használatára. Ezen Feltételek magukba foglalják az Adatvédelmi Szabályzatot, amely ezen Feltételek részét képezik.

Az alábbi feltételek kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a Monster Worldwide, Inc., illetve azon Monster (leány)vállalat között, amely a Monster weboldalt működteti az Ön lakóhelye szerinti országban vagy azon országban ahol az üzleti központja található ("Monster"), és minden esetben elfogadottnak tekintendők, valahányszor bármelyik Monster Oldalt vagy Monster Szolgáltatást használja. Amennyiben nem fogadja el Felhasználási feltételeinket, ne használja a Monster Oldalakat, illetve a Monster Szolgáltatásokat.

Monster Oldalnak számít bármely olyan oldal, amely a Monster ellenőrzése alatt áll, akár részben vagy egyéb módon (ideértve különösen a Monster.com, a BeKnown.com oldalakat, valamint azon oldalt, amelyről ezen felhasználási feltételekhez hozzáfért), és magukba foglalják a Monster Szolgáltatásokat. A Monster Szolgáltatások mint a Monster által kínált alkalmazások és szolgáltatások kerülnek meghatározásra, beleértve az olyan online szolgáltatást, amelyen keresztül hirdetni és keresni lehet az állásajánlatok között, továbbá beleértve a Facebook platformon és/vagy bármely mobil vagy más felületen keresztül elért bármely olyan alkalmazást, amely lehetővé teszi az Ön számára ezen alkalmazás elérését (együttesen: "Monster Szolgáltatások"). A Monster webhelyeken további eszközök is megtalálhatók, többek között a BeKnown, valamint különböző online közösségek és kommunikációs eszközök, amelyek segítségével a Monster webhelyek felhasználói (a „Felhasználók”) értékes szakmai és személyes hálózatokat építhetnek ki („Monster hálózat”). A Monster webhelyek emellett lehetőséget nyújthatnak a Felhasználók számára személyes információkat („Profiladatokat”) tartalmazó egyéni adatlapok létrehozására, valamint a Profiladatok és azok egyes elemeinek közzétételére. A Monster emellett adatokat gyűjthet felhasználóiról nyilvánosan elérhető webhelyekről, és ezen adatokat profil létrehozására, illetve meglévő profil bővítésére használhatja fel.

A Monster ezen Feltételeket bármikor módosíthatja a hatályos változatnak ezen a Honlapon való közzétételével. Ezen oldalt ajánlott időről időre felkeresnie a hatályos Feltételek áttekintése végett, mivel ezek kötelező erővel bírnak Önre nézve.

Azon felhasználók hozzáférési és használati jogát, akik megsértik ezeket a Feltételeket, a Monster saját döntésétől függően felfüggesztheti vagy megszüntetheti.

A Monster oldalakat bármely módon kizárólag a 13. életévüket betöltött személyek látogathatják illetve használhatják, a 18. életévüket be nem töltött, illetve a rájuk irányadó jog szerint kiskorúnak minősülő személyek a Monster oldalakat csak szülő, gyám, vagy más felelős felnőtt személy felügyelete alatt látogathatják illetve használhatják.

A Monster-tartalmat és a Monster-profilokat Ön nem használhatja annak megállapítására, hogy egy adott ügyfél jogosult-e (a) személyi, családi vagy háztartási célú hitelre vagy biztosításra; (b) munkaviszony létesítésére; illetve (c) kormányzati engedélyre vagy juttatásra.

1. A Monster Tartalmak felhasználása

A Monster felhatalmazza Önt a jelen Feltételeknek megfelelően a Monster Oldalak és a Monster Tartalmak (amint azok az alábbiakban meghatározásra kerülnek) elérésére és használatára, valamint kizárólag személyes, nem kereskedelmi használat céljából a Monster oldalakon vagy azokról elérhető tartalmak egyszeri letöltésére és kinyomtatására. A Monster oldalak tartalma, így a dizájnok, szövegek, grafikák, képek, videók, információk, logók, gombikonok, szoftverek, audio fájlok, valamint más Monster tartalmak (együttesen: "Monster Tartalom"), szerzői jogi, védjegy- és más jogszabályi oltalom alatt állnak. Az összes Monster Tartalom a Monster vagy a licenc szolgáltató tulajdona. A Monster Oldalakon megtalálható tartalmak összessége (beleértve az összeállítást, az elrendezést és a szerkesztést) a Monster kizárólagos tulajdona, és szerzői jogi, védjegy- és más jogszabályi oltalom alatt áll. A Monster Tartalom engedély nélküli felhasználása ezen jogszabályokba, és/vagy az alkalmazandó kommunikációs szabályokba és törvényekbe ütközhet és szigorúan tilos. Köteles megőrizni minden szerzői jogra, védjegyre, szolgáltatási védjegyre vonatkozó, és egyéb hasonló jelzést, mely az eredeti Monster Tartalom része valamennyi engedélyezett másolaton, amelyet a Monster Tartalomról készít.

Bármely kód, amelyet valamely Monster Tartalom létrehozása illetve közzététele érdekében a Monster létrehoz, vagy az oldalak, amelyek bármely Monster Oldalt alkotják, ugyancsak a Monster szerzői jogi védelme alatt állnak – és ezek másolása, illetve alkalmazása tilos.

Ön vállalja, hogy tartózkodik a Monster Tartalmak árusításától vagy módosításától, vagy ezek sokszorosításától, megjelenítésétől, nyilvános előadásától, terjesztésétől vagy a Monster Tartalmak egyéb módon történő bármiféle nyilvános vagy kereskedelmi célú használatától olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan, amelyek nem Monster Oldalak, bármely egyéb módon azonban alkalmasak a fogyasztók összezavarására, amely lejáratja és rossz hírét kelti a Monsternek vagy licenctulajdonosainak, amely gyengíti a Monstert vagy a licenctulajdonosait, vagy más módon sérti a Monster vagy licenctulajdonosainak szellemi alkotásokhoz fűződő jogát. Ön vállalja továbbá, hogy semmilyen egyéb módon nem él vissza a Monster Tartalmakkal. A Monster Tartalmak más alkalmazáson, weboldalon vagy hálózati számítógépes környezetben bármely célból történő használata ugyancsak tilos. Bármely kód, amelyet valamely Monster Tartalom létrehozása illetve közzététele érdekében a Monster létrehoz, vagy az oldalak, amelyek bármely Monster Alkalmazást vagy Szolgáltatást alkotják, ugyancsak a Monster szerzői jogi védelme alatt állnak – és ezek másolása, illetve alkalmazása tilos.

2. A Monster Szolgáltatások használata

Az álláshirdetések közzététele, a CV adatbázis ("Monster CV Adatbázis") és a Monster Oldalak egyéb funkciói csak olyan magánszemélyek által használhatók, akik állást és/vagy karrier információt keresnek, valamint munkáltatók által, akik munkavállalókat keresnek. Ezen felül a Monster Kapcsolatépítést (Networking) és Profilokat magánszemélyek használhatják engedélyezett szakmai és személyes kapcsolatépítési célokra. A Monsterrel kötött bármely egyéb szerződés rendelkezései is irányadóak a Monster Szolgáltatások felhasználására. Amennyiben bármilyen ellentmondás van ezen Feltételek és más, a Monsterrel kötött szerződés rendelkezései között, ezen utóbbi szerződés feltételei irányadóak. A "feltöltött tartalom" azon információkat jelenti, amelyet Ön bead, közzétesz, vagy feltüntet egy Monster Oldalon.

Valamennyi Monster felhasználó kijelenti, hogy:

(a) nem továbbít, ad fel, terjeszt, tárol, vagy semmisít meg semmilyen anyagot, - ideértve különösen a Monster Tartalmakat - oly módon, amely bármely vonatkozó jogszabályt vagy jogi szabályozást sértene, különösen, de nem kizárólag a személyes információk gyűjtésére, feldolgozására és továbbítására vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi rendelkezéseket, illetve a Monster adatvédelmi szabályzatát;

(b) nem tesz semmit, ami a Monster Oldalak infrastruktúráját aránytalanul vagy ésszerűtlenül leterheli;

(c) a Monster oldalon történő navigáció vagy keresés céljából kizárólag olyan eszközöket használ, amelyek az Oldalon elérhetők, harmadik személy számára általánosan elérhetők, vagy amelyeknek a használatát a Monster engedélyezte;

(d) nem folytat adathalászatot, nem használ robotokat vagy más hasonló adatgyűjtési vagy adatszerzési módszereket;

(e) nem töri fel, illetve kísérli meg feltörni a Monster Oldalak biztonsági rendszerét, ideértve különösen egy rendszer vagy hálózat sérülékenységének kifürkészését, elemzését vagy tesztelését, illetve nem sérti meg a biztonsági vagy engedélyezési intézkedéseket megfelelő felhatalmazás nélkül;

(f) nem hamisítja meg a TCP/IP csomag fejléceket illetve a fejlécinformációk bármely részét, amelyek bármely e-mailben vagy hírcsoport bejegyzésben találhatóak;

(g) nem fejti vissza („reverse engineering"), illetve fordítja vissza („dekompilálás") a Monster Oldalakat, vagy azok bármely részét;

(h) semmilyen módon nem gyűjti össze, másolja le, vagy sokszorosítja a Monster Tartalmakat, vagy a Monster Oldalról elérhető információkat, ideértve a lejárt álláshirdetéseket, kivéve ahogy ezen Feltételek ezt lehetővé teszik;

(i) nem hoz létre linket, illetve keretben (frame) hiperlinket semmilyen Monster Tartalomhoz, vagy bármely Monster Oldalról elérhető információhoz, kivéve, ha jelen Feltételek ezt lehetővé teszik;

(j) nem ad fel olyan tartalmat, vagy anyagot, amely hamis, vagy félrevezető információt, vagy jogellenes tevékenységet segít elő vagy támogat, vagy jogellenes tevékenységet népszerűsít vagy útmutatást tartalmaz jogellenes, illetve jelen Feltételek által tiltott tevékenységekkel kapcsolatban; beleértve illegális fegyverek készítését vagy vásárlását, mások személyiségi jogainak a megsértését, számítógép vírusok létrehozását, vagy biztosítását, illetve a kalózkodást;

(k) nem tölt fel önéletrajzot, Profilt, vagy jelentkezik állásra más személy nevében;

(l) nem késlelteti valamely munkáltató és ügynök, illetve ügynökség, vagy harmadik személy közötti kapcsolatot;

(m) nem teszi közzé ugyanannak a CV-nek több példányát egyidejűleg;

(n) nem oszt meg Monster Oldalakra vonatkozó bejelentkezési adatokat harmadik személyekkel;

(o) nem fér hozzá olyan adatokhoz, amelyek nem Önnek vannak szánva, illetve nem lép be olyan szerverre vagy fiókba, amelyhez nincs engedélye;

(p) nem ad fel, vagy tesz közzé a Monster Oldalakon hiányos, hamis vagy pontatlan önéletrajzi információt, vagy olyan információt, amely nem az övé;

(q) nem ad fel olyan tartalmat, amelyekhez a hozzáférés korlátozott, vagy jelszóhoz kötött, vagy amelyek rejtett képeket vagy oldalakat tartalmaznak;

(r) nem kér el jelszavakat vagy olyan adatokat más Felhasználóktól, amelyek alapján a Felhasználó személye beazonosítható;

(s) nem töröl le vagy változtat meg olyan anyagot, amelyet más személy vagy szervezet tett közzé;

(t) más csoportot, társaságot, vagy magánszemélyt nem zaklat, illetve ilyen zaklatásra nem buzdít, azt nem támogatja;

(u) nem küld kéretlen levelet, e-mailt vagy faxot, illetve kéretlenül nem kezdeményez telefonhívást termékek vagy szolgáltatások reklámozása és/vagy népszerűsítése céljából a Felhasználók felé, illetve nem lép kapcsolatba olyan Felhasználókkal, akik kifejezetten kérték, hogy ne lépjen velük kapcsolatba;

(v) nem kísérli meg zavarni bármely Felhasználó, gazdagép vagy hálózat részére nyújtott szolgáltatást semmilyen módon, ideértve különösen vírusok feltöltését bármely Monster Oldalra, túlfeltöltést, "elárasztást", "spammelést"", levélbombák küldését" vagy "a rendszer összeomlasztását" ("flooding", "spamming", "mailbombing", "crashing");

(w) más személy szerzői jogvédelem alatt álló munkájának illegális másolatát nem támogatja vagy népszerűsíti, így számítógép programok kalózmásolatait, vagy ezekhez vezető linkeket nem biztosít, illetve bocsát rendelkezésre, nem biztosít vagy bocsát rendelkezésre eszközöket, amelyek segítséget nyújtanak a gyártó által felszerelt másolásgátló védelmi eszközök megkerüléséhez, illetve nem biztosít vagy bocsátja rendelkezésre zene, vagy más média kalózmásolatát, illetve linkeket zene, vagy más média kalózmásolatát tartalmazó oldalakhoz; vagy

(x) nem használja a Monster Szolgáltatásokat jogellenes célra vagy jogellenes tevékenységhez, valamint nem ad fel olyan tartalmat, önéletrajzot vagy álláshirdetést, amely jó hírnevet sértő, rágalmazó jellegű, nyíltan vagy burkoltan sértő, vulgáris, obszcén, fenyegető, gyalázkodó, gyűlölködő, rasszista, kirekesztő, fenyegető jellegű vagy valószínűsíthetően zavart, kényelmetlenséget, szégyent, aggodalmat okoz, vagy bármely személy számára zaklató jellegű lehet, továbbá nem ad meg linket a Monster megítélése szerint pornográf, szeméremsértő, vagy bármilyen, kifejezetten szexuális tartalmakhoz.

A rendszer vagy hálózat biztonságának megsértése polgári és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A Monster kivizsgál minden eseményt, amely ilyen jogsértésekkel állhat kapcsolatban, és ezekbe a vizsgálatokba bevonhatja az illetékes hatóságokat, illetve rendészeti szerveket a jogsértésekben részt vevő Felhasználók felelősségre vonása céljából.

Ön Felelősséggel tartozik fiókja, a Profilja és jelszavai bizalmas jellegének fenntartásáért. Nem oszthatja meg a jelszavát, illetve egyéb, a fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat más személyekkel sem időlegesen, sem tartósan, valamint felelősséggel tartozik a Monster Oldalakhoz kapcsolódó regisztrációja és jelszavai bármely használatáért, függetlenül attól, hogy engedélyezte azt vagy sem. Beleegyezik abba, hogy haladéktalanul értesíti a Monstert, amennyiben engedély nélkül használták Monster fiókját, Profilját vagy jelszavait.

3. A Munkáltatókra vonatkozó további szabályok

A munkáltatók kizárólagosan felelősek a Monster oldalon feladott álláshirdetéseikért. A Monster nem minősül munkáltatónak a Monster Oldal Ön által történő használatával kapcsolatban, valamint a Monster nem felelős azon munkáltatói döntésekért, amelyeket bármilyen okból egy, a Monster Oldalon álláshirdetést feladó szervezet hoz.

Megérti és tudomásul veszi, hogy amennyiben lemondja munkáltatói fiókját, vagy ha az megszüntetésre kerül, abban az esetben a felhasználói fiókja által tartalmazott Monstertől származó összes információ - beleértve az elmentett önéletrajzokat, hálózati kapcsolatokat és e-mail levelezőlistákat - töröltként jelenik meg, és ezek törlésre kerülhetnek a Monster adatbázisaiból. Bizonyos ideig ezen adatok elérhetőek maradhatnak a törléseknek a Monster webszerverein történő átvezetésében esetlegesen bekövetkező késedelem következtében.

Annak érdekében, hogy a Monster Felhasználóit megvédjük a kereskedelmi reklámoktól illetve megkeresésektől, a Monster fenntartja a jogot, hogy korlátozza azon e-mailek számát, amelyeket egy munkáltató küldhet a Felhasználóknak. Ezen szám megállapítására kizárólagosan a Monster jogosult. A Monster hálózat és profilok használata során be kell tartani a vonatkozó adatvédelmi törvényeket.

A Felhasználói Tartalmakból nyert jelentkezői profilok szintén elérhetővé tehetőek az Oldalakon keresztül. A Monster nem vállal felelősséget az ilyen profilok pontosságáért, vagy érvényességéért, illetve a munkáltatók általi megtekintésre való alkalmasságáért. A kinyert profilok nagymértékben eltérhetnek a Felhasználói Tartalmaktól.

Álláshirdetések

Az álláshirdetések nem tartalmazhatnak:  

(a) hiperlinkeket, kivéve ha azokat a Monster kifejezetten engedélyezte;

(b) félrevezető, olvashatatlan, "rejtett" kulcsszavakat, ismételt kulcsszavakat, vagy olyan kulcsszavakat, amelyek irrelevánsak a bemutatott álláslehetőség szempontjából a Monster ésszerű megítélése szerint;

(c) az ügyfelei neveitől, logóitól és védjegyeitől eltekintve neveket, logókat és védjegyeket, melyek olyan cégektől származnak, amelyek nem a hirdető kapcsolt vállalkozásai, kivéve, ha a Monster ebbe kifejezetten beleegyezett;

(d) főiskolák, városok, államok vagy országok nevét, melyek nincsenek kapcsolatban az álláshirdetéssel;

(e) több mint egy állást, vagy állásleírást, egynél több helységet, vagy egynél több álláskategóriát, kivéve, ha a termék jellege megengedi ezt;

(f) pontatlan, hamis, vagy félrevezető információt; és

(g) linkeket, amelyek mások szexuális, erőszakos vagy bármilyen más módon való kihasználásával készült anyagokhoz vezetnek, illetve ilyen anyagokat, valamint olyan anyagokat, illetve olyan anyagokhoz vezető linkeket, amelyek 18. életévét be nem töltött személytől személyes információt kérnek. 


Nem használható a Monster Álláshirdetés vagy a Monster az alábbi célokra:
 

(a) álláshirdetések feladása olyan módon, amely nem felel meg az alkalmazandó helyi, országos, vagy nemzetközi jogszabályoknak, ideértve különösen de nem kizárólag azokat, amelyek a munkavégzésre és foglalkoztatásra, egyenlő munkalehetőségre, valamint a munkavállalási feltételekre, továbbá az adatok védelmére, felhasználására és a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra vonatkoznak;

(b) olyan álláshirdetések feladása, amelyeknél az alkalmazás feltétele meghatározott állampolgárság, vagy jogszerű állandó lakóhely létesítése egy meghatározott országban, kivéve ha ez a törvényeknek, egyéb jogi szabályzatoknak, közigazgatási határozatoknak vagy szövetségi, állami, vagy helyi önkormányzati szerződéseknek való megfelelés érdekében szükséges;

(c) olyan álláshirdetések feladása, amelyek olyan kiválasztási követelményeket vagy kritériumokat tartalmaznak, amelyek nem tartoznak a hirdetett állás tényleges, vagy törvényes követelményei közé;

(d) a profilok alapján nem állítható meg, hogy egy adott ügyfél jogosult-e (a) személyi, családi vagy háztartási célú hitelre vagy biztosításra; (b) munkaviszony létesítésére; illetve (c) kormányzati engedélyre vagy juttatásra;

(e) álláshirdetések vagy más hirdetések feladása a Monster versenytársai részére, vagy olyan állások vagy egyéb tartalmak feladása, amelyek linket tartalmaznak a Monster versenytársainak a honlapjára;

(f) termékek vagy szolgáltatások eladása, népszerűsítése, vagy hirdetése;

(g) franchise ajánlatok vagy piramisjátékra vonatkozó felhívások feltöltése, "klubtagságok", terjesztői lehetőségek, multi level marketing lehetőségek, vagy értékesítői ügynöki pozíciók hirdetése;

(h) olyan üzleti lehetőség hirdetése, amely kezdeti vagy periodikus befizetést igényel, vagy további tagok, elosztók, vagy ügynökök toborzását kívánja meg;

(i) olyan üzleti lehetőség hirdetése, amely kizárólag jutalékot fizet, kivéve ha a hirdetés kifejezetten tartalmazza, hogy az állás kizárólag jutalékot fizet, és világosan körülírja a terméket vagy szolgáltatást, amelynek eladását a jelentkezőtől várják;

(j) olyan lehetőségek meghirdetése, amelyek nem jóhiszemű foglalkoztatásra vonatkoznak, amely jóhiszemű foglalkoztatásnak általános jele a W-2 vagy 1099 IRS nyomtatványok munkáltató általi használata;

(k) olyan álláshirdetések feladása valamely Monster Oldalra, amelyek modellkedéssel, színészettel, tehetségkutató vagy toborzó ügynökségekkel vagy pozícióval kapcsolatosak;

(l) szexuális szolgáltatások hirdetése, illetve szexuális természetű álláshoz munkavállalók keresése;

(m) emberi testrészek felhasználását vagy adományozását kérni, ideértve különösen a humán reprodukcióval kapcsolatos szolgáltatásokat, így a pete-adományozást, illetve a béranyaságot;

(n) meghatározott politikai párt, politikai célkitűzés, álláspont, vagy ügy népszerűsítése;

(o) meghatározott vallás népszerűsítése;

(p) olyan állások hirdetése, amelyek olyan országokban vannak, amelyekkel szemben az Egyesült Államok Kormánya gazdasági szankciókat vezetett be; és

(q) olyan állások hirdetése, amelyek esetében a jelentkezőnek információt kell nyújtania (i) faji vagy etnikai eredetéről, (ii) politikai nézeteiről, (iii) filozófiai vagy vallásos nézeteiről, (iv) szakszervezeti tagságáról, (v) fizikai vagy mentális egészségéről, (vi) szexuális életéről, (vii) büntetőjogilag üldözendő cselekmények elkövetéséről, vagy ellene folyamatban levő büntetőeljárásról, vagy (vii) koráról, kivéve amennyiben azt az alkalmazandó jog megengedi.

A Monster fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a hirdetéseket, vagy tartalmakat a Monster Oldalakról, amelyek a Monster ésszerű mérlegelése alapján nem felelnek meg a fenti Feltételeknek, vagy ha bármely olyan tartalom kerül felvitelre, amely a Monster mérlegelése alapján nem felel meg a Monster érdekeinek.

Ha Ön a Monster Szolgáltatásainak használata során bármikor hamis tényt közölt a Monsterrel, vagy bármely más módon félrevezette a Monstert az üzleti tevékenységének természetével kapcsolatban, a Monsternek jogában áll, megszüntetnie az Ön jogosultságát a Monster Szolgáltatásainak igénybevételére 


CV Adatbázis

A Monster CV Adatbázisának felhasználása a Munkáltatók által 

A Monster CV Adatbázis használatára Ön ezen Feltételeknek, illetve a Monsterrel kötött más szerződés rendelkezéseinek megfelelően jogosult. A Monster Adatbázis használatára Ön az alkalmazandó személyiségvédelmi és adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jogosult, és kijelenti, hogy a Monster CV Adatbázis adatait nem tárja fel harmadik félnek, kivéve amennyiben Ön erre felhatalmazott személyzeti tanácsadó, munkaerő-közvetítő, fejvadászcég, reklám- vagy más ügynökség, vagy kifejezetten foglalkoztatási céllal használja fel a CV-t.

Köteles megtenni a megfelelő fizikai, technikai, és adminisztratív intézkedéseket azon adatok elvesztésétől, visszaélésektől, engedélyezetlen felhasználásától, nyilvánosságra kerülésétől, megváltoztatásától, illetve megsemmisülésétől való megóvása érdekében, amelyekhez a Monster CV Adatbázistól jutott. Nem oszthatja meg sem a CV Adatbázisba való állandó, sem az egyszeri belépési adatait más féllel. 


A Monster CV Adatbázis nem használható fel az alábbi célokra:
 

(a) más célra, mint munkaadóként munkavállaló keresésére, ideértve különösen reklám, promóciók, termékek, vagy szolgáltatások eljuttatását a CV tulajdonosainak;

(b) nem kezdeményezhet kéretlen telefonhívásokat, illetve nem küldhet kéretlen e-maileket, leveleket, faxokat vagy hírleveleket a CV-k tulajdonosainak, kivéve azon személyeket, akik az ilyen megkereséshez hozzájárultak (amennyiben a hozzájárulás követelmény, illetve amennyiben a kifejezett hozzájárulás nem követelmény, olyan személy részére, aki értesítette Önt, hogy nem kíván ilyen megkereséseket kapni); vagy

(c) jelentkezők vagy CV tulajdonosok megkeresésére állásbörzékkel, illetve olyan üzleti lehetőségekkel kapcsolatban, amelyek a 3. bekezdés tilalma alá esnek.

4. Az Álláskeresőkre vonatkozó további szabályok 

Bármely Monster Oldalon történő regisztráció alkalmával szüksége lesz egy felhasználói fiók létrehozására, valamint bizonyos információk megadására, ideértve különösen, de nem kizárólag egy érvényes e-mail címet (az Ön "Információi").

Minden létrehozásra kerülő profil pontos adatokat kell hogy tartalmazzon, és, mint egyént kell hogy leírja Önt. Profil létrehozásához kötelező bizonyos mezők kitöltése, melyekben nem adhat meg telefonszámokat, utcaneveket, e-mail címeket vagy bármely más elérhetőséget, amelyek útján kapcsolatba lehet Önnel lépni, kivéve a családnevet és az URL címet.

Tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős a CV vagy bármely más, a Monster Oldalakra Ön által feltöltésre kerülő anyag formájáért, tartalmáért és pontosságáért.
A Monster fenntartja a jogot, hogy felajánlja Önnek harmadik fél szolgáltatásait és termékeit, amennyiben Ön ehhez a hozzájárulását adta, illetve azon preferenciák alapján, amelyeket a regisztráció alkalmával vagy bármely későbbi időpontban Ön meghatároz. Az ilyen ajánlattétel a Monster, illetve harmadik személy részéről is történhet. Az Ön Információival kapcsolatos további részletekért tekintse meg a Monster Adatvédelmi Szabályzatát.

Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a felhasználói fiókja nem képezi az Ön tulajdonát és a Monster fiókja felmondása, illetve megszüntetése esetén a Monsteren tárolt valamennyi adata - ideértve a CV-ket, profilokat, motivációs leveleket, elmentett állásokat, kérdőíveket - töröltként lesz megjelölve, és törlésre kerülhet a Monster adatbázisaiból, valamint eltávolításra kerül a Monster Oldalak nyilvános felületeiről. Az információk bizonyos ideig továbbra is elérhetőek maradhatnak a törlésnek a Monster webszerverein történő átvezetése során felmerülő esetleges késedelem következtében. Ezen felül harmadik személyek megtarthatják az Önnel kapcsolatos Információk elmentett másolatát.

A Monster fenntartja a jogot a felhasználói fiókja, valamint az Információi törlésére huzamosabb ideig tartó inaktivitás esetén. 

5. Felhasználói Tartalom és Feltöltések 

A Felhasználó Tudomásul veszi, hogy az összes információért, adatért, szövegért, szoftverért, zenéért, hanganyagért, fényképekért, grafikákért, videókért, hirdetésekért, üzenetekért és más anyagért, amelyeket beadott, közzétett vagy feltöltött valamely Monster oldalra ("Felhasználói Tartalom"), az a személy felelős, akitől az adott Felhasználói Tartalom származik. A Monster nem gyakorol tulajdonosi jogokat, illetve ellenőrzést az ilyen Felhasználói Tartalom felett. Önt, illetve adott esetben az engedélyt megadó harmadik felet illeti valamennyi védjegyhez fűződő, szabadalmi illetve szerzői jog minden Felhasználói Tartalom vonatkozásában, amely feltöltésre, megjelenítésre, vagy közzétételre kerül a Monster által vagy azon keresztül, és Ön felelősséggel tartozik ezen jogok megfelelő védelméért. A Felhasználói Tartalomnak a Monsterre vagy a Monsteren keresztül történő feltöltésével, beadásával, vagy megjelenítésével Ön megadja a Monsternek a területi korlátozások nélküli, nem kizárólagos, díjmentes, átruházható, további allicencbe adható engedélyt a Felhasználói Tartalomnak a Monsteren keresztül történő használatára, sokszorosítására, átalakítására, terjesztésére és közzétételére. Ezen felül azon Felhasználói Tartalmak feltöltése, megjelenítése, illetve beküldése által, melyeket a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételre szántak, Ön megadja a Monsternek a területi korlátozások nélküli, nem kizárólagos, díjmentes engedélyt ezen Felhasználói Tartalmak sokszorosítására, felhasználására, terjesztésére és közzétételére a Monster, és annak szolgáltatásai reklámozása céljából. A Monster felhagy ezen engedély gyakorlásával kereskedelmi szempontból ésszerű időn belül az ilyen tartalomnak a Monsterről való törlését követően. A Monster fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa bizonyos tartalmak elfogadását, feltöltését, megjelenítését, vagy közvetítését saját döntése alapján.

Ön ugyancsak kijelenti és szavatol azért, hogy jogosult átruházni, vagy bármilyen jog, - ideértve az adott tartalomhoz fűződő erkölcsi jogot – birtokosa teljesen és ténylegesen lemondott minden ilyen jogról, valamint érvényesen és visszavonhatatlanul átruházta Önre a fenti licenc átruházásának jogát. A Felhasználói Tartalmaknak a Monster publikus felületeire való feltöltése által Ön engedélyezi valamennyi Felhasználónak, hogy hozzáférjenek, megjelenítsék, megtekintsék és eltárolják, valamint sokszorosítsák ezen Felhasználói Tartalmakat egyéni felhasználás céljából. Az előbbiek feltételével az ilyen, a Monster Oldalon elhelyezett Felhasználói Tartalmak tulajdonosa fenntartja az összes jogot, amely az ilyen Felhasználói Tartalommal kapcsolatban megilleti. A Monster jogosult felülvizsgálni és eltávolítani azokat a Felhasználói Tartalmakat, amelyek megítélése szerint ezen Feltételekbe, az alkalmazandó jogszabályokba, más szabályokba vagy rendelkezésekbe ütköznek, iletve amelyek gyalázkodóak, zavaróak, sértőek, vagy jogellenesek vagy amelyek sértik a Monster Oldal Felhasználóinak a jogait, vagy sértik, fenyegetik ezek biztonságát. A Monster fenntartja a jogot, hogy az ezen Feltételeket, illletve az alkalmazandó jogszabályokat, szabályokat vagy más rendelkezéseket megsértő felhasználókat kizárja, és megakadályozza a Monster Oldalakhoz és/vagy a Monster Szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. A Monster bármilyen, általa szükségesnek vagy megfelelőnek ítélt lépést megtehet a Felhasználói Tartalmakkal kapcsolatban, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ezen Felhasználói Tartalom felelősséget róhat a Monsterre, sértheti a Monster márkanevét vagy jó hírnevét, illetve hogy annak következtében a Monster Felhasználókat veszíthet, vagy az internetszolgáltató vagy más beszállítók szolgáltatását (részben, vagy egészen) elveszítheti.

A Monster nem szavatolja vagy garantálja a Felhasználói Tartalmak, az ezekből származó munkák, illetve bármely más, a Felhasználók által közzétett anyag valóságtartamát, pontosságát, vagy megbízhatóságát, és nem támogatja a Felhasználók által kifejezett véleményeket. Ön tudomásul veszi, hogy más Felhasználók által feltöltött anyagokban csak saját felelősségére bízhat meg.

A következő az Alkalmazásokon tiltott Felhasználói Tartalom részleges listája. Az alábbi lista csak szemléltető jellegű és nem a teljes listája a tiltott Felhasználó Tartalomnak. 

Tartalom, amely:

  • nyíltan vagy burkoltan sértő, mint az a Felhasználói Tartalom, amely belebocsátkozik, helyesli vagy támogatja a rasszizmust, a bigottságot, a diszkriminációt, a gyűlölködést vagy fizikai bántalmazás bármilyen formáját bármilyen csoporttal vagy egyénnel szemben;
  • bármely csoportot vagy egyént zaklat, zaklatásukra buzdít, vagy azt támogatja;
  • „levélszemét”, „lánclevelek”, tömegesen küldött kéretlen levelek, „spam-ek” vagy „adathalász levelek” továbbítását foglalja magában;
  • helyesel vagy támogat hamis vagy félrevezető információt vagy illegális tevékenységet, vagy olyan magatartást, amely fenyegető, obszcén, becsmérlő vagy rágalmazó;
  • támogatja vagy népszerűsíti más személy szerzői jogvédelem alatt álló munkájának illegális másolását, így számítógép programok kalózmásolatait, vagy ezekre mutató linkek biztosítását, illetve rendelkezésre bocsátását, olyan eszközöket biztosít vagy bocsát rendelkezésre, amelyek segítséget nyújtanak a gyártó által felszerelt másolásgátló védelmi eszközök megkerüléséhez, illetve zene, vagy más média kalózmásolatát, illetve azokra mutató linkeket biztosít vagy bocsát rendelkezésre;
  • tiltott vagy jelszóval védett oldalakat, rejtett oldalakat vagy képeket tartalmaz;
  • bármilyen pornográf, szeméremsértő vagy nyíltan szexuális anyagot vagy arra mutató linket jelenít meg;
  • olyan anyagot, vagy arra mutató linket biztosít, amely 18 év alatti személyeket használ ki szexuálisan, erőszakkal vagy más módon, vagy 18 év alatti személytől személyes információt kér; vagy
  • útmutatást tartalmaz jogellenes, illetve jelen Feltételek által tiltott tevékenységekkel kapcsolatban, beleértve illegális fegyverek készítését vagy vásárlását, mások személyiségi jogainak megsértését, számítógép vírusok létrehozását, vagy biztosítását, illetve média kalózmásolását;
  • más Felhasználóktól jelszót vagy személyes azonosításra alkalmas információt kér el.

Minden, az Ön által létrehozott Profilnak Önt magánszemélyként kell bemutatnia. Nem megfelelő vagy tiltott Profilokra nem kizárólagos példák a Profilok amelyek magukat állatnak, helyszínnek, élettelen tárgynak, kitalált alaknak vagy olyan valódi személynek adja ki, amelyek nem ők.

Tilos a Monster Kapcsolatépítés oldalra feltöltött Felhasználói Tartalmakba olyan információt foglalni, amely akár teljes munkaidős, akár részmunkaidős állást kereső személyek felé irányuló közvetlen megkeresésnek, reklámnak vagy toborzásnak értelmezhető meghatározott állásajánlat vonatkozásában. A Monster Közösségek Felhasználóinak a kereskedelmi reklámoktól, vagy megkeresésektől való megfelelő védelme érdekében a Monster fenntartja a jogot arra, hogy általa megfelelőnek ítélt mennyiségre korlátozza azon e-mailek, illetve más üzenetek számát, amelyeket egy Felhasználó más Felhasználóknak küldhet.

A Monster Felhasználói Tartalmakból származó Profilok szintén hozzáférhetővé tehetőek a Monster Oldalakon keresztül. A Monster nem vállal felelősséget ezen származtatott anyagok érvényességét vagy pontosságát, továbbá munkaadók általi megtekintésre való alkalmasságát illetően. A Származtatott Profilok nagyban különbözhetnek a Felhasználói Tartalmaktól.

Nagyra értékeljük Felhasználóink véleményét és szívesen vesszük a megjegyzéseket a szolgáltatásainkkal és a Monster Oldalakkal kapcsolatban. Vegye azonban figyelembe, hogy irányelveink nem teszik lehetővé kreatív ötletek, javaslatok, fejlesztések illetve más olyan anyagok elfogadását, megfontolását, amelyeket nem mi kértünk kifejezetten. Bár nagyra értékeljük a szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzéseket, kérjük, hogy a szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleménynyilvánítás során fogalmazzon pontosan, és ne nyújtson be kreatív ötleteket, javaslatokat, fejlesztéseket vagy más anyagokat. Amennyiben kérésünk ellenére kreatív ötleteket, fejlesztési javaslatokat, rajzokat, egyéb elképzeléseket, vagy más anyagokat nyújt be hozzánk (a továbbiakban "Benyújtott Anyag"), a Benyújtott Anyag a Monster tulajdona lesz.. Ilyen esetekben a Monstert nem köti titoktartási kötelezettség, és nem vagyunk felelősek ezen Benyújtott Anyagok felhasználásért, vagy feltárásáért. A Monstert illeti minden fennálló vagy később keletkező jog a Benyújtott Anyaggal kapcsolatban, és korlátozások, valamint ellenszolgáltatási kötelezettség nélkül, teljes mértékben használhatja azokat kereskedelmi vagy bármilyen más célból. 

6. Értesítés szerzői jog vagy védjegy megsértésével kapcsolatos igényekről

Amennyiben úgy véli, hogy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotását vagy védjegyét töltötték fel, publikálták, vagy másolták fel bármelyik Monster Oldalra, és ez a Monster Oldalon szerzői jogokat illetve védjegyjogot sértő módon elérhető, kérjük lépjen kapcsolatba a Monsterrel e-mailen a DMCALegal@monster.com címen vagy postai levél útján a következő címen: 

Monster Worldwide, Inc.
Attn: Legal Department-DMCA
133 Boston Post Road
Weston, MA 02493
USA

Segítségre van szüksége álláskereséssel kapcsolatos problémájában? Lépjen velünk kapcsolatba most.

7. Felmondás mások szerzői jogainak illetve szellemi alkotáshoz fűződő jogainak megsértése esetén

A Monster tiszteletben tartja mások szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, és arra kérjük a Felhasználóinkat és tartalomszolgáltató partnereinket, hogy ugyanezt tegyék. A szerzői jogi védelem alatt álló alkotások engedély nélküli feltöltése, sokszorosítása, másolása, terjesztése, megváltoztatása, vagy közzététele, vagy nyilvános előadása a szerzői jogok tulajdonosa jogai megsértésének minősül. A Monster Oldalak felhasználásának feltételeként Ön kijelenti, hogy nem használja fel a Monster Oldalait mások szellemi alkotáshoz fűződő jogának bármely módon történő megsértésére. A Monster fenntartja a jogot, hogy megszüntesse azon Felhasználók fiókját, illetve letiltsa a Monster Oldalakhoz való hozzáférést azon Felhasználók esetében, akik ismételten megsértik mások szerzői joghoz, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogait. A Monster fenntartja a jogot, hogy bármikor saját hatáskörében döntsön a szükséges intézkedések megtételéről az Oldalhoz való hozzáférés korlátozása, és/vagy a Fiókok megszüntetése céljából a mások szellemi alkotáshoz fűződő jogait megsértő Felhasználók vonatkozásában, függetlenül attól, hogy történt-e ismételt jogsértés, illetve akár előzetes figyelmeztetést követően akár figyelmeztetés mellőzésével. A Monstert nem terheli semmilyen felelősség azon Felhasználó irányában, akinek a fiókja megszüntetésre került, illetve akinek a hozzáférését korlátozta. A fentiektől függetlenül, amennyiben jóhiszeműen úgy véli, hogy tévesen vádolták meg szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértésével, kérjük lépjen kapcsolatba a Monsterrel, a fenti, 6-os pontban említett módon.

8. A Monster felelőssége

A Monster Oldal egyebek között olyan fórumként működik, amely lehetővé teszi (i) a munkáltatók számára, hogy álláshirdetéseket adjanak fel és keressenek a munkavállalók között, valamint értékeljék őket (ii) a jelentkezők számára hogy CV-ket, valamint profilokat töltsenek fel, keressenek az állásajánlatok között, és értékeljék őket. A Monster nem szűri és cenzúrázza az ajánlatokat, így a felajánlott profilokat sem. A Monster nem avatkozik bele a munkaadók és a jelöltek közötti tranzakciókba, és nem szabályozza azokat. A Monster nem vesz részt a munkavállaló és munkáltató közötti ügyletben. Ennek eredményeképpen a Monster nem felel a Felhasználói Tartalmakért, az állások vagy CV-k minőségéért, biztonságáért vagy jogszerűségéért, a keresési eredmények pontosságáért vagy valóságtartamáért, a munkáltatók képességéért, hogy állást ajánljanak a jelentkezőknek, illetve a munkavállalók képességéért, hogy betöltsenek egy állást, továbbá a Monster nem vállal felelősséget a Monster Oldalakon elérhető állásokért, CV-kért, vagy Felhasználói Tartalmakért. Bár a Monster fenntartja a jogot, hogy időről időre eltávolítson Felhasználói Tartalmakat, álláshirdetéseket, CV-ket, vagy más anyagokat a Monster Oldalakról, a Monster nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy él ezzel a lehetőséggel, és a jogszabályok által lehetővé tett mértékben kizárja a felelősségét az ilyen intézkedés elmulasztásáért.

A Monster Kapcsolatépítés lehetőséget kínál magánszemélyek számára, hogy kapcsolatokat építsenek személyes vagy szakmai céllal. A Monster semmilyen módon nem szűri, vagy cenzúrázza a Profilokat, illetve a Tartalmakat a Monster Oldalakon. A Monster nem vesz részt a Felhasználók közötti tényleges kommunikációban. Ennek következtében a Monsternek nincs befolyása azon Profilok vagy Felhasználói Tartalmak pontosságára, megbízhatóságára, teljességére vagy naprakész jellegére vonatkozólag, amelyeket a Monster Oldalakra benyújtanak, és nem vállal felelősséget a Monster Oldalakon található Profilokért vagy Felhasználói Tartalmakért.
Vegye figyelembe a felmerülő kockázatokat, ideértve különösen a fizikai sérülés veszélyét, a kiskorúakkal, illetve ismeretlen, vagy rossz szándékú személyekkel való kapcsolatok során. Önt terheli az azon Felhasználókkal történő kapcsolat valamennyi kockázata, akikkel kapcsolatba lép a Monster Oldalakon keresztül. Természetüknél fogva a más személyek által megadott információk sértőek, károsak vagy pontatlanok lehetnek, és alkalmanként tévesen, vagy megtévesztő módon lehetnek felcímkézve. Feltételezzük, hogy megfelelő elővigyázatosság mellett és ésszerűen használja a Monster Oldalakat.

Mivel a Felhasználói azonosítás az Interneten bonyolult, a Monster nem tudja és nem kívánja megerősíteni, hogy az adott Felhasználó azonos azzal a személlyel, akinek kiadja magát. Mivel nem veszünk részt és nem is akarunk részt venni a Felhasználók közötti kapcsolatokban, valamint nem ellenőrizzük és nem is tudjuk ellenőrizni a Felhasználók viselkedését sem, más Felhasználókkal felmerülő viták esetére Ön a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben felmenti a Monstert (továbbá a megbízottainkat és munkavállalóinkat) az ilyen vitából eredő, vagy azzal van kapcsolatban álló bármely igény, követelés illetve kártérítési kötelezettség alól (ideértve a tényleges, és a következményi károkat, illetve a közvetlen és közvetett károkat).

A Monster Oldalak és a Monster Tartalmak tartalmazhatnak pontatlanságokat és tipográfiai hibákat. A Monster nem vállal felelősséget a Monster Oldalak vagy a Monster Tartalmak pontosságát, megbízhatóságát, naprakész jellegét vagy teljességét illetően. Az összes Monster Oldal és Monster Tartalom használatára Ön kizárólag a saját felelősségére jogosult. Időnként változtatásokat hajtunk végre a Monster Oldalakon, amely változtatásokra bármikor sor kerülhet. A Monster nem ígéri, vagy garantálja, hogy a Monster Oldalak használata bármilyen konkrét eredményre vezet. Semmilyen tanács vagy információ, amelyet egy Felhasználó a Monstertől vagy egy Monster Oldalról vagy azon keresztül kapott akár írásban, akár szóban nem tekinthető szavatosságvállalásnak, kivéve amennyiben jelen Feltételek kifejezetten így rendelkeznek.

Amennyiben Ön kaliforniai lakos, lemond a Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1542. szakaszában biztosított jogáról, amely szerint: "Az általános mentesítés nem vonatkozik a hitelező javára szóló azon követelésekre, amelyek létezéséről a nyilatkozat megtételének időpontjában a hitelező nem tud, illetve amelynek létezését nem is gyanítja, és amely - amennyiben arról tudomással bírt volna - lényegesen befolyásolta volna a megegyezését az adóssal."

A Monster javasolja, hogy minden Felhasználói Tartalomról tartson meg egy biztonsági másolatot. A Monster a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét bármely Felhasználói Tartalom letörléséért, elveszéséért, vagy engedély nélküli megváltoztatásáért.

A Monster nem vállal semmilyen jótállást, garanciát vagy szavatosságot harmadik feleknek a Monster Oldalakon keresztül megvásárolt, termékei vagy szolgáltatásai minőségét vagy természetét illetően. Bármely kötelezettségvállalás, jótállás, szavatosság vagy garanciavállalás kizárólag az ilyen harmadik személytől származó termékek illetve szolgáltatások nyújtója által történhet, ezen harmadik személlyel való megállapodás feltételeinek megfelelően.

Amennyiben úgy véli, hogy bármely Oldalon valami megsérti ezen Feltételeket, szíveskedjen kapcsolatba lépni a 6. szakaszban megjelölt személlyel.

Amennyiben a Monster tudomást szerez bármely olyan tartalomról vagy más anyagról, ami állítólagosan nem felel meg ezen Feltételeknek, a Monster saját döntése szerint kivizsgálhatja az állítást, és eltávolíthatja az ilyen anyagot az oldalról, illetve kérheti annak eltávolítását. A Monster nem felel a Felhasználókkal szemben az ilyen intézkedések megtételével vagy elmulasztásával kapcsolatban. 

9. Szavatosságvállalás korlátozása

A MONSTER A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJA A FELELŐSSÉGÉT A MONSTER OLDALAK, VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HIBA NÉLKÜLI MŰKÖDÉSÉÉRT, ILLETVE A MONSTER OLDALAK VAGY SZERVEREK SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKTÓL, ILLETVE EGYÉB KÁROS MECHANIZMUSOKTÓL VALÓ MENTESSÉGÉÉRT. HA A MONSTER OLDALAK VAGY MONSTER TARTALMAK HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEKÉPPEN SZERVÍZIGÉNY, VAGY ALKATRÉSZ-, VAGY ADATCSERE, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÖLTSÉG FELMERÜL, A MONSTER EZEN KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉÉRT NEM FELELŐS. A MONSTER OLDALAK ÉS A MONSTER TARTALMAK "ÁLTALUK NYÚJTOTT MÓDON" („AS IS" BASIS) LÉTEZNEK, BÁRMILYEN SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A MONSTER A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR ILLETVE KORLÁTOZ MINDEN SZAVATOSSÁGAVÁLLALÁST, A KIFEJEZETT VAGY IMPLIKÁLT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZATALRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ ELVÁRHATÓSÁGRA, A KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. A MONSTER NEM GARANTÁLJA A MONSTER TARTALOM, A SZOLGÁLTATÁSOK, SZOFTVEREK, SZÖVEGEK, GRAFIKÁK ÉS LINKEK PONTOSSÁGÁT, MEGBZHATÓSÁGÁT, TELJESSÉGÉT ILLETVE NAPRAKÉSZ JELLEGÉT.

10. Közvetett károkért való felelősség korlátozása

A MONSTER, A MONSTER SZÁLLÍTÓI VALAMINT A MONSTER OLDALAKON EMLÍTÉSRE KERÜLT HARMADIK SZEMÉLYEK FELELŐSSÉGE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRT BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ KÁR BEKÖVETKEZÉSE ESETÉRE (IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN: A JÁRULÉKOS ILLETVE KÖZVETETT KÁROKAT, AZ ELMARADT HASZNOT, VALAMINT ELVESZETT ADATOK ILLETVE ELVESZETT MUNKALEHETŐSÉG, VAGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGZAVARÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLT KÁROKAT), AMELY A MONSTER TARTALMAK ÉS MONSTER OLDALAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATRA VALÓ KÉPTELENSÉGÉBŐL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY JÓTÁLLÁSON, SZAVATOSSÁGON, SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KíVÜLI KÁROKOZÁSON VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPSZIK-E, VALAMINT FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A MONSTERNEK VAN-E TUDOMÁSA AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

11. A felelősség korlátozása

AMENNYIBEN A JOGSZABÁLYOK LEHETŐVÉ TESZIK, A MONSTERNEK BÁRMELY MONSTER OLDAL VAGY MONSTER TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, VAGY EZEKKEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGE JOGALAPTÓL (AKÁR SZAVATOSSÁGON, JÓTÁLLÁSON, GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KíVÜLI KÁROKOZÁSON, VAGY MÁSON ALAPSZIK) FÜGGETLENÜL NEM HALADHATJA MEG A 100 USD-T.

12. Külső oldalakra mutató linkek

A Monster Oldalak tartalmaznak linkeket más weboldalakhoz. Ezek a linkek az Ön kényelmét szolgálják, és nem tekinthetők a Monster részéről támogatásnak ezen harmadik oldalak tartalma vonatkozásában. A Monster nem felel a belinkelt harmadik oldalak tartalmáért, és nem szavatolja az oldalakon található anyagok tartalmát, illetve azok pontosságát. Az ilyen harmadik személyek oldalaira a belépés kizárólag saját felelősségére történik.

13. Átruházás és engedély nélküli kereskedelmi felhasználás kizárása

Tudomásul veszi, hogy nem ruházhatja át másra ezen Feltételekből eredő jogait, illetve kötelezettségeit. Tudomásul veszi továbbá, hogy engedély nélkül nem használhatja fe kereskedelmi célokra a Monster Oldalakat.

14. Kártalanítás

Beleegyezik, hogy megvédi a Monstert, annak kapcsolt vállalkozásait, azok beosztottait, vezető tisztségviselőit, munkavállalóit, ügynökeit minden követeléstől, pertől és egyéb igénytől, ideértve különösen a méltányos ügyvédi és könyvelői díjakat, amelyek (i) az Ön által a Monster Oldalra feltöltött bármely Felhasználói Tartalomból vagy anyagból, (ii) a Monster Tartalmaknak az Ön általi felhasználásából (iii) ezen Feltételek Ön általi megszegéséből erednek ténylegesen vagy állítólagosan, továbbá az ezekből eredő valamennyi költséget és kárt megtéríti. A Monster haladéktalanul értesíti Önt az ilyen igényekről, követelésekről, vagy eljárásokról.

15. Általános feltételek 

A Monster nem szavatolja, hogy a Monster Tartalmak jogszerűen megtekinthetőek vagy hozzáférhetőek az Egyesült Államok területén kívül. A Monster Tartalmakhoz való hozzáférés jogellenes lehet bizonyos személyek számára, vagy bizonyos országokból. A Monster Oldalait csak saját felelősségére látogathatja, és Ön felelős saját országa jogszabályainak való megfelelésért. Bármilyen szoftver, amely egy Monster Oldalról kerül letöltésre meg kell hogy feleljen az Egyesült Államok export-törvényeinek, és nem tölthető le, illetve nem exportálható vagy reexportálható (i) Kubába, Irakba, Líbiába, Észak-Koreába, Iránba, Szíriába vagy olyan országokba, amelyekre vonatkozólag az Egyesült Államok embargót vezetett be illetve ezen országok állampolgárai és lakosai részére, vagy (ii) olyan személy számára, aki szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Kiemelt Állampolgárok Listáján, vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Tiltó Listáján. Ilyen szoftverek letöltése, illetve használata esetén kijelenti és szavatolja, hogy nem tartózkodik ilyen államok területén, nem áll ilyen államok fennhatósága alatt, valamint nem lakosa, illetve állampolgára ilyen államnak, valamint hogy Ön nem az említett listákon szereplő egyén, vagy szervezet.

Ezen Feltételek vonatkozásában Massachusetts Állam anyagi joga irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog alapelveire. Bármilyen követelés, amely jelen megállapodásból ered Massachusetts Állam Boston városának állami vagy szövetségi bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését bármely hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, a kérdéses rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a további rendelkezések érvényességét, amelyek továbbra is érvényesek és hatályosak maradnak. Bármely rendelkezésre vonatkozó lemondó nyilatkozat nem tekinthető további, illetve végleges lemondásnak az érintett, vagy bármely más feltételről. Továbbá a tény, hogy a Monster nem érvényesíti jelen Feltételek bármely rendelkezését, nem tekinthető lemondásnak az adott feltételről, és más módon sem befolyásolja a Monster jogát az adott rendelkezésnek a jövőben történő érvényesítésére vonatkozó jogával kapcsolatban. Jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és a Monster között a Monster Oldalak használatára vonatkozóan, kivéve amennyiben egy további megállapodás, további - a Monster Oldalak meghatározott felületeire vonatkozó - Feltételek ideértve különösen a „Jogi figyelmeztetést”, szoftverlicenc, vagy a Monster Oldalakon megtalálható egyéb anyag kifejezetten másképp rendelkezik. Ezen feltételek kizárólag jelen oldalon közzétett módosítás útján változtathatók meg. 

16. További rendelkezések 

A Monster Oldalak bizonyos felületeire további feltételek is érvényesek. Ezen felületek, illetve azok egy részének használata által magára nézve kötelezőnek ismeri el az ezen felületekre vonatkozó további feltételeket. Amennyiben ezen oldalon, illetve egyéb Monster Oldalakon olyan felületeket használ, amelyek tartalmaznak Google Térképeket, ezzel elfogadja a Google Térképek Felhasználási Feltételeit, mely hozzáférhető a http://maps.google.com/help/terms_maps.html oldalon és a jogi tájékoztatást, amely hozzáférhető a http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html oldalon az adott időpontban hatályos állapotnak megfelelően.

©GfK GeoMarketing Földrajzi Információ, amelyet a GfK GeoMarketing GfK szolgáltat. A GeoMarketing szolgáltatja az irányítószámokra vonatkozó földrajzi és térképinformációkat Nyugat-Európa és Kanada tekintetében a legközelebbi állás földrajzi helyének meghatározása és térképen történő megjelenítése céljára. A térképek és a földrajzi információk szerzői jogi védelem alatt állnak, és csak az adott internetes alkalmazáson belül, valamint a Monster által biztosított funkciók szerint használható. A földrajzi adatok illetve a térképek bármely más módon történő felhasználása, vagy közzététele tilos.

©Maponics, LLC 2008 Földrajzi Információ, melyet a Maponics, LLC szolgáltat. A Maponics szolgáltatja az irányítószámokra vonatkozó földrajzi és térképinformációkat az Egyesült Államok tekintetében. Ezen információk szerzői jogi védelem alatt állnak, és csak az adott internetes alkalmazáson belül, valamint a Monster által biztosított funkciók szerint használható. A földrajzi adatok illetve a térképek bármely más módon történő felhasználása, vagy közzététele tilos. 

17. Mobilszolgáltatások 

Amennyiben a Monster Oldalakat mobil eszközön keresztül veszi igénybe, akkor beleegyezik abba, hogy az Ön Monster Oldalainak mobil eszközén és szolgáltatóján keresztül történő használatára vonatkozó információ megosztásra kerülhet a Monsterrel, ideértve, de nem kizárólag a mobilszolgáltatójára, a mobileszközére, az Ön fizikai hollétére vonatkozó információkat. Továbbá, a Monster Oldalak mobil eszközön keresztül történő használata adatoknak a mobil eszközén, vagy azon keresztül történő megjelenését okozhatja. A Monster Oldalakhoz mobil eszközzel történő csatlakozással Ön kijelenti, hogy bármely Monster adatának a mobil eszközére való importálása mértékéig Ön jogosultsággal rendelkezik az áthelyezett adatok mobilszolgáltatójával vagy más, hozzáférést biztosító szolgáltatóval történő megosztására. Mobil előfizetésének cseréje vagy deaktiválása esetén Önnek haladéktalanul frissítenie kell Monster fiókinformációit annak biztosítása érdekében, hogy üzenetei ne az Ön korábbi számát megszerző személy részére kerüljenek megküldésre; ennek elmaradása az Ön felelőssége. Ön tudomásul veszi, hogy a Monster Oldalaknak a mobil hozzáférést biztosító szolgáltatóján keresztül történő használatával kapcsolatos minden felmerült költségért és a szükséges engedélyekért Ön felel. Javasolt ezért tájékozódnia szolgáltatójánál, hogy az Ön mobil eszközén elérhetők-e a Monster Oldalak, valamint, hogy melyek az ezen szolgáltatások feltételei.

A Monster Oldalak használata érdekében bármely letölthető alkalmazás használatával Ön kifejezetten megerősíti az Alkalmazás letöltésekor vagy telepítésekor, vagy esetlegesen időről időre való frissítésekor az amellett közölt Végfelhasználói Licencszerződés feltételeinek elfogadását. 

18. Hatály és Megszüntetés

Ezen rendelkezések érvényesek és hatályosak mindaddig, amíg Ön bármely Monster Oldal felhasználója. A Monster fenntartja a jogot, hogy döntésétől függően az összes jogorvoslati lehetőséget igénybe vegye, ideértve különösen a Felhasználói Tartalmai eltávolítását a Monster Oldalakról, valamint a regisztrációja és a Monster Oldalakhoz és/vagy bármely Monster által nyújtott szolgáltatáshoz való hozzáférési lehetősége megszüntetését, amennyiben Ön megszegi ezen Feltételek bármely rendelkezését, illetve ha a Monster nem tudja megerősíteni, illetve igazolni az Ön által a regisztráció során megadott bármely adatot. Monster Felhasználói minőségének megszűnése után is érvényben maradnak jelen Feltételek bizonyos rendelkezései, beleértve az 1,2, 5, 7-16-ig terjedő szakaszokat.

 

A frissítés 2014. Május hónaptól hatályos

A változások összefoglalója – hatályos 2014. Május hónapjától

A Monster átdolgozta használati feltételeit, és ennek keretében új kommunikációs eszközök elérését tette lehetővé; emellett a jövőben a Monster adatokat gyűjthet felhasználóiról nyilvánosan elérhető webhelyekről, és ezen adatokat profil létrehozására, illetve meglévő profil bővítésére használhatja fel.