Skip to main content

Mérlegen a coach szakma - mennyit keresnek?

Mérlegen a coach szakma - mennyit keresnek?

A coach (humán tanácsadói) szakmáról készített átfogó kutatást a PwC nemzetközi tanácsadó cég, amelynek eredményeit egy hétfői rendezvényen ismertették. A számokból kitűnik, a coachok kétharmada nő, szonte m indenki 36 évnél idősebb. Kelet-Európában átlagosan 37 ezer forintos óradíjjal dolgoznak, éves bevételük pedig a régióban 19 ezer dollár (4,2 millió forint).

A világ legnagyobb létszámú coach közössége, a 20 ezer fős tagsággal rendelkező ICF (International Coach Federation) 2011-ben globális coaching kutatással bízta meg a PWC nemzetközi tanácsadó céget. A coaching szakma eddigi legszélesebb körű felmérésében világszerte 12 ezer coach, köztük 126 magyar szakember vett részt.

A PWC felmérése szerint a világon kb. 47 500 coach tevékenykedik, ebből 21.300-an Európában, azon belül is 3500-an Kelet-Európában. A coaching tevékenységből származó éves árbevétel világszerte közel kétmilliárd amerikai dollár, Kelet-Európában 69 millió. Ebből kiszámítható, hogy az egy főre jutó árbevétel coachonként körülbelül 10 millió forintnak megfelelő dollár, míg a kelet-európai térségben körülbelül évi 4 millió forintot keresnek.

A coachok kétharmada nő

A világ coachainak kétharmada nő, az arány Magyarországon is hasonló (62%). A coachok túlnyomó többsége jelentős munka- és élettapasztalattal rendelkezik, 87 százalékuk 36 és 65 év közötti, 60 százalék pedig 46 évnél idősebb. Magyar kollégáik némileg fiatalabbak, de semmiképp nem zöldfülűek. 49 százalékuk 36 és 45 év közötti, míg 38 százalék már betöltötte a 46. életévét. Mind a nemzetközi, mind a hazai coachok közel 90 százaléka külsősként tevékenykedik, és 8-10 ügyféllel dolgozik párhuzamosan.

Elsődleges szakterület tekintetében a legtöbb válaszadó vezetői coachinggal (23%) és üzleti/szervezeti coachinggal (15%) foglalkozik. Jelentős továbbá a felső vezetőkkel foglalkozó (15%) és az un. life coachok (13%) aránya is. Említésre méltó specializáció még a karrier coaching (8%), valamint a kisvállalati (4%) és a kapcsolati (2%) támogatás. A hazai coachok specializációinak sorrendje is hasonló, de még nagyobb arányban vannak a vezetői (30%) és üzleti coachok (29%). A magyar mintában kevesebb life coach (4%) és karrier coach (6%) szerepelt a globális merítéssel összehasonlítva.

A folyamatok kétharmada személyesen zajlik, egyharmada viszont telefonon vagy internetes hang vagy videó szolgáltatáson keresztül. Magyarországon ez utóbbi gyakorlat még nem terjedt el, a mintánkban szereplő összes coach személyes találkozók keretében végzi munkáját.

37 ezer forint az átlagos óradíj

A coaching átlagos óradíja forintra átszámítva Nyugat-Európában 61 ezer forint, Kelet-Európában 37 ezer forint. Talán meglepő, hogy a világban és a régiónkban egyaránt csak az esetek felében fizetik szponzorok (például munkáltató) a coaching szolgáltatást, a másik felében az ügyfelek saját maguk vállalják a költségeket. Nyugat-Európában 60-40% az arány, a szponzorált programok javára.

A válság ellenére az elmúlt 12 hónapban jó évet zártak a coachok mind globálisan, mind hazánkban. Közel 60 százalékuk ügyfélszáma nőtt, és csak kb. 15 százalék tapasztalt csökkenést e tekintetben. Ugyanilyen kevés coachnak kellett az ülések számában csökkenést elszenvednie. A világ coachai 56 százaléknak nőtt az árbevétele, míg a magyarok 48 százaléka volt hasonlóan szerencsés. További 29 százalék globális és 35% magyar válaszadó fenn tudta tartani előző évi bevételi szintjét. Az átlagos óradíjat is sikerült kb. 60 százaléknak megőrizni, sőt, 37 százalék még növelni is tudta azt. A magyarok közül 29 százalék volt képes erre.

A szerencselovagok miatt aggódnak

A jövő évvel kapcsolatban leginkább a képzettséggel nem rendelkező, magukat coachnak kiadó személyektől féltik a szakmát a válaszadók (43%). Attól is sokan tartanak, hogy a piac nem ismeri vagy érti a coaching nyújtotta előnyöket (30%). A coaching piac telítődése miatt 9% aggódik, de ez az arány a hazai résztevők körében csak 4%.

A következő 12 hónapra előretekintve leginkább abban bíznak a kutatás válaszadói, hogy nőni fog a coaching előnyeinek ismerete (36%, itthon 38%), hiteles megtérülési (ROI) adatok látnak napvilágot (28%, itthon 17%), a szakma általános megítélése javul (14%, itthon 19%), valamint nő a coaching iránti igény (11%, itthon 15%).

A coachingot a kutatás résztvevőinek közel 70%-a szakmának tartja, negyede készségkészletnek, iparágnak pedig alig néhány százalék. A szakma szabályozását a coachok alig több mint fele tartja fontosnak.

Ki az a coach?
A Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület weboldalán található meghatározás szerint a coach olyan humán szolgáltatást nyújtó szakember, aki tudományosan bizonyított módszerekkel segíti az ügyfeleit fejlesztendő területeik meghatározásában; szakmai és személyes céljaik pontosításában, és hatékonyabb megvalósításában. A coach dolgozhat az üzleti életben, és foglalkozhat személyes ügyfelekkel is.

Az üzleti életben elsődleges feladata a vezetők, és a kulcs szerepben lévő munkatársak, valamint munkacsoportok fejlesztése az üzleti eredmények növelése, és a munkatársi elégedettség erősödése érdekében.

A személyes szférában az ügyfél életminőségének javítását szolgálja a legfontosabb életterületeken: család, karrier, egészségi állapot, közösség, lelki fejlődés, belső harmónia.

A coach által alkalmazott eszköztár elsődleges elemeit a segítő pszichológia nem gyógyító célú felhasználása, az egészség-, sport- és szervezet-pszichológia technikái jelentik.

2012. február 9.


Back to top